روز

تاریخ

برنامه

سرپرست

توضیحات

جمعه

17/7

دوشاخ

نوروزی

 

جمعه

24/7

بازآموزی سنگ نوردی و شیرپلا

حمیدی

علیاری

تجهیزات کامل

جمعه

8/8

جنگل الیمستان

پروانه وار. دقیقی پور

 

جمعه

15/8

جشن گروه.عشق آباد

معصومی

 

جمعه

29/8

ساکا

طنوریان

 

جمعه

11.12.13/8

تفتان

 

تجهیزات کامل

جمعه

20/9

شهر دماوند

فیروزان

 

جمعه

27/9

دارآباد

سبزعلی

تجهیزات کامل

جمعه

 

 

 

 

 

منبع : گروه کوهنوردی و صعودهای ورزشی راگا |برنامه فصل پاییز 1394
برچسب ها : جمعه ,کامل ,تجهیزات ,کامل جمعه ,تجهیزات کامل